Πολιτική απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής & Μέριμνας υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής & Μέριμας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων της πολιτικής απορρήτου κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους συλλογής, προστασίας και διαμοιρασμού των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από την τρέχουσα πολιτική οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Ειδικής Αγωγής.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε διάφορες ανώνυμες πληροφορίες για να υποστηρίζουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας και παρέχουμε την βέλτιστη δυνατή εμπειρία χρήσης. Κατά την περιήγηση σας, δεν θα ζητήσουμε ούτε και θα συλλέξουμε αυτόματα κανένα προσωπικό στοιχείο.

Πληροφορίες και στοιχεία προσωπικών δεδομένων

Όταν συμπληρώνετε μία φόρμα, για παράδειγμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρειαζόμαστε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για διάστημα 12 μηνών.

Φόρμα επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση e-mail. Τα στοιχεία αυτά καθώς και επιπλέον στοιχεία που θα συμπληρώσετε (κείμενο επικοινωνίας), αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό του Κέντρου Ειδικής Αγωγής & Μέριμνας, και διατηρούνται σε αρχείο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που είδατε, και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτό. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι:

Πληροφορίες συσκευής

Συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες όπως το μοντέλο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο internet (ISP) κ.λπ, ώστε να γνωρίζουμε τον τύπο της συσκευής σας (σταθερή/κινητή συσκευή) και την ταχύτητα του δικτύου σας.

Καταγραφή πληροφοριών επίσκεψης

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση σας με το περιεχόμενο μας, όπως η διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, σελίδες που προβλήθηκαν και cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν τον τύπο και την έκδοση (version) του προγράμματος περιήγησης σας (browser). Αυτά τα στοιχεία ωστόσο δεν συνδέονται με προσωπικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία.

Cookies

Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιούμε cookies (αρχεία αναγνώρισης). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση κάποιων στοιχείων (π.χ. προτίμηση γλώσσας) και διατηρούνται στον browser σας.

Στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να ενσωματώσουμε περιεχόμενο τρίτων (π.χ. video), οι οποίοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με το περιεχόμενο τους.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να διατηρούμε την ποιότητα και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, καταγράφουμε την επικοινωνία, για να εντοπίζουμε και να λύνουμε οποιοδήποτε θέμα μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Διαμοιρασμός πληροφοριών

Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από εσάς, είναι προσβάσιμες μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κέντρου Ειδικής Αγωγής & Μέριμνας.

Το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση e-mail, χρησιμοποιούνται για λόγους επικοινωνίας και προώθησης (marketing), και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους.

Ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών μας, αποστέλλονται στην πλατφόρμα Google Analytics.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ειδικής Αγωγής & Μέριμνας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την λήψη του, ή την διαγραφή του.

Τα στοιχεία πελάτων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Εφαρμογή και ισχύς

Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής & Μέριμνας, εξαιρουμένων υπηρεσιών που έχουν ξεχωριστές πολιτικές που δεν ενσωματώνουν την τρέχουσα Πολιτική. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες ή άτομα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή ιστοσελίδων που μπορεί να εμφανίζονται ή να συνδέονται (links) στις υπηρεσίες ή το περιεχόμενό μας. Αυτή η Πολιτική δεν καλύπτει τις πρακτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών άλλων εταιρειών ή οργανισμών που διαφημίζουν τις υπηρεσίες μας, και που μπορούν να χρησιμοποιούν cookies, ετικέτες pixel ή άλλες τεχνολογίες για να προσφέρουν σχετικές διαφημίσεις και γενικότερα εξατομικευμένο περιεχόμενο.