Μαθησιακές δυσκολίες

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Στις μαθησιακές δυσκολίες συγκαταλέγονται η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία, η υπερκινητικότητα, καθώς και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.

Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη διαταραχή που σχετίζεται με τις μαθησιακές δυσκολίες. Η δυσλεξία που εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό σχολείο, ως μία απροσδόκητη και ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή σε φυσιολογικά παιδιά, με κανονική ή ανώτερη ευφυΐα.

Η δυσλεξία χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο που εκδηλώνεται με απροσδόκητη αποτυχία στην εκμάθηση του γραπτού λόγου και την ανάγνωση, παρά την επαρκή σχολική εκπαίδευση, τη φυσιολογική νοημοσύνη και τις επαρκείς κοινωνικοπολιτιστικές ευκαιρίες.

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι η δυσκολία στην ανάγνωση, δυσκολία στη γραφή, στην ορθογραφία, διάσπαση της προσοχής, διαταραχές προσανατολισμού, προβλήματα οφθαλμοκίνησης
και δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα.