Λογοθεραπεία

Τι είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες, όποια και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών.

Ποια είναι τα στάδια φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου;

Τα στάδια φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου διακρίνονται, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σε τέσσερα διαφορετικά στάδια.

 • 1ο στάδιο, έως 12 μηνών
 • 2ο στάδιο, έως 2 ετών
 • 3ο στάδιο, έως 3 ετών
 • 4ο στάδιο, έως 4 ετών

Λογοθεραπεία

 

Στο 1ο στάδιο το μωρό αντιδρά στους ήχους, γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων, χαμογελά όταν του μιλούν, ανταποκρίνεται στο όνομά του, αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας και διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο.

Στο 2ο στάδιο το λεξιλόγιό του διαθέτει 20-50λέξεις, ενώ συγχρόνως υπακούει σε απλές εντολές και χρησιμοποιεί δύο λέξεις για να σχηματίσει φράσεις.

Στο 3ο στάδιο το μικρό παιδί απαντάει σε ερωτήσεις, κάνει μόνο του απλές προτάσεις, παρακολουθεί διαλόγους, ακούει ευχάριστα τα παραμύθια και κάνει ερωτήσεις.

Τέλος, στο 4ο στάδιο το παιδί απαντάει σε όλα τα είδη των ερωτήσεων, καταλαβαίνουν την ομιλία του και άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν, η ομιλία του πλέον προσομοιάζει με αυτή των ενηλίκων και μπορεί να διηγηθεί ιστορίες και τις εμπειρίες του.

Επειδή κάθε παιδί έχει τη διαφορετικότητά του, μπορεί να υπάρξει διακύμανση σχετικά με το χρόνο που αποκτά τις δεξιότητες που αναφέρονται σε κάθε στάδιο, αλλά εκείνο που έχει σημασία, είναι το να μην κατακτήσει δεξιότητα κάποιου σταδίου και να μη καθυστερήσει για περισσότερο από ένα εξάμηνο. Εάν το παιδί δεν παρουσιάσει πρόοδο και καθυστερήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, τότε το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους γονείς.

Ποιες είναι οι διαταραχές λόγου;

 • Διαταραχές άρθρωσης

  • Δυσαρθρία

   Στη δυσαρθρία, έχουμε διαταραχές της άρθρωσης των φθόγγων. Μοιάζει αρκετά με τη δυσλαλία, αλλά στη δυσαρθρία, τα αίτια τις περισσότερες φορές είναι οργανικά.

  • Δυσλαλία

   Όταν ένα ή περισσότερα φωνήματα δεν μπορούν να σχηματισθούν σωστά και αντικαθίστανται από άλλο φώνημα ή παραλείπονται τελείως, έχουμε τη δυσλαλία. Στην δυσλαλία είτε δεν υπάρχει η δυνατότητα να προφερθούν τα φωνήματα σωστά και παραλείπονται (π.χ. σήμεα αντί σήμερα), είτε δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης της ηχητικής χροιάς των φθόγγων (π.χ. φάτα αντί γάτα).

 • Διαταραχές ρυθμού

  • Tραυλισμός

   Στον τραυλισμό, το άτομο γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να το πει, εξαιτίας μίας ακούσιας επιμήκυνσης ή παύσης ενός φθόγγου. Χαρακτηρίζεται από επαναλήψεις φθόγγων, παύσεις, ατελείς φράσεις, αναθεωρήσεις και γενικά αφύσικο ρυθμό ομιλίας.

  • Tαχυλαλία

   Στην ταχυλαλία, έχουμε γρήγορο και ακατάπαυστο ρυθμό, έτσι ώστε η ροή του λόγου να μη γίνεται αντιληπτή.

  • Βραδυλαλία

 • Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης

  • Κωφαλαλία

  • Αλαλία

  • Υστερική αλαλία

 • Φωνητικές ανωμαλίες

  • Αφωνία

  • Δυσφωνία

 • Ανωμαλίες κατανόησης & έκφρασης

  • Αφασία

   Στην αφασία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει, δε μπορεί να χρησιμοποιήσει το λόγο.

  • Νευρολογικές διαταραχές

 • Διαταραχές γραφής & ανάγνωσης

 • Μαθησιακές δυσκολίες

  • Δυσλεξία

   Περισσότερες πληροφορίες για την δυσλεξία θα βρείτε εδώ

  • Δυσορθογραφία

  • Δυσαριθμησία

  • Υπερκινητικότητα

  • Σύνδρομο ελλειματικής προσοχής


Η ανάπτυξη του λόγου επιτελείται μέσα στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και βασίζεται σε σχέσεις αλληλεπίδρασης. Στην καθυστέρηση του λόγου, οι προτάσεις δεν γίνονται αντιληπτές ή κατανοητές, ή ακόμη και δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του παιδιού. Μιλάμε για καθυστέρηση λόγου όταν το παιδί πλησιάζει στην ηλικία των τριών (3) ετών και επικοινωνεί μόνο με νοήματα (δείχνει αυτό που θέλει), λέει μόνο συλλαβές ή λέξεις (λεξιλόγιο μικρότερο των 10 λέξεων), δυσκολεύεται να πει λέξεις που του λέμε, ο λόγος του είναι ακατανόητος από το κοινωνικό περιβάλλον, δεν ακολουθεί εντολές και οδηγίες, δεν κάνει συνδυασμούς λέξεων, δεν αναγνωρίζει βασικά χρώματα (μπλε-κόκκινο-κίτρινο), δεν απαντά σε ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι. Μπορεί να γνωρίζει και να δείχνει τα μέρη του σώματός του, τα ρούχα του, κάποια φρούτα και παιχνίδια, αλλά δεν τα κατονομάζει.