Ειδική αγωγή

Τι είναι η ειδική αγωγή;

Ειδική αγωγή

 

Ο ειδικός παιδαγωγός έχει καταρτισθεί και διαθέτει επάρκεια στην παιδαγωγική, τέτοια που να συμμετέχει σε διάφορους τομείς των ειδικών αναγκών. Μπορεί να απευθύνεται σε άτομα με νοητική στέρηση, με προβλήματα όρασης ή ακοής, με γενετικά σύνδρομα , με μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, με υπερκινητικότητα και εν γένει με αναπτυξιακές διαταραχές.

Έχει ρόλο εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό και συμβουλευτικό, μιας και είναι αυτός που «μεσολαβεί» ώστε το παιδί να κατακτήσει γνώση και μόρφωση, οι γονείς να κατανοήσουν τις «δυνατότητες-δεξιότητες» του παιδιού τους και να αντιληφθούν τι προσδοκούν από την εκπαίδευσή του, και γενικά να βρεθεί τρόπος υποστήριξης των παιδιών αυτών, τόσο από το οικογενειακό-γονεϊκό περιβάλλον, όσο και από το σχολικό-εκπαιδευτικό. Έτσι, υπάρχει πάντα συνεργασία με τους δασκάλους και τους γονείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τη διάγνωση παραπομπής του παιδιού και πραγματοποιώντας αξιολόγησή του ο ίδιος, θέτει τους στόχους πάνω στους οποίους θα υλοποιηθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα. Οι στόχοι μπορεί να αφορούν:

  • γραφή
  • ανάγνωση, ή/και τα δύο
  • μαθηματικά
  • βελτίωση συγκέντρωσης και προσοχής
  • τρόπους απομνημόνευσης
  • ενίσχυση μνήμης
  • εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας

Για ποιο λόγο να απευθυνθώ σε ειδικό παιδαγωγό;

Γενικά, η παρέμβαση του παιδαγωγού έχει σκοπό, διαμορφώνοντας και δουλεύοντας πάνω στους εξειδικευμένους για κάθε παιδί στόχους, να αναπτύξει όσο το δυνατόν τις δεξιότητες αυτού, προσδοκώντας την ουσιαστική, ποιοτική και αποτελεσματική ένταξη στην καθημερινότητά του.