Φυσικοθεραπεία

Τι είναι η φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της υγείας. Αξιολογεί, υποστηρίζει και αποκαθιστά τη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρωπίνου σώματος. Στον τομέα της φυσικοθεραπείας, το ηλικιακό φάσμα στο οποίο παρεμβαίνουμε είναι από 0 έως 20 έτη. Τα περιστατικά ενασχόλησής μας αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  • Προβλήματα μυικού τόνου όπως υποτονία, υπερτονία, αθέτωση, δυστονία
  • Έλεγχο και διατήρηση λειτουργικότητας των αρθρώσεων όπως δυσκαμψίες, παραμορφώσεις των αρθρώσεων, τοποθέτηση ναρθήκων
  • Έλεγχο σωστού αερισμού των πνευμόνων
  • Έλεγχο ισορροπίας – άσκηση ισορροπιστικών αντιδράσεων σε καταστάσεις όπως εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα, εγκεφαλοπάθειες, εγκεφαλίτιδες, εγκεφαλική αιμορραγία, μυική δυστροφία και αυτισμό
  • Αντιμετώπιση παράλυσης βραχιονίου πλέγματος (μαιευτική παράλυση)

Φυσικοθεραπεία