Ενισχυτική διδασκαλία

ενισχυτική διδασκαλίαΗ ενισχυτική διδασκαλία, απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται από το ΚΕΑΜ, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν και να αντιληφθούν πλήρως τον τρόπο κατανόησης μιας πληροφορίας, καθώς και τον τρόπο αποτύπωσης σε γραπτό και προφορικό λόγο, όλης της εκπαιδευτικής ύλης. Αποφεύγοντας την αποστήθιση και υποστηρίζοντας το κάθε παιδί ώστε να ανακαλύψει τον τρόπο που θα το βοηθήσει να κατανοήσει ευκολότερα και ταχύτερα την πληροφορία που λαμβάνει καθώς διαβάζει τα μαθήματά του, η όλη διαδικασία της εκπαίδευσης μετατρέπεται από ρουτίνα και καθημερινός φόρτος, σε ευχάριστη ενασχόληση.

Η ομάδα του ΚΕΑΜ αναλαμβάνει, επιπλέον, την βοήθεια και προετοιμασία των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών που παρακολουθούν τη βαθμίδα του Δημοτικού.

Η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται με τρόπο που εναρμονίζεται με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, αφού δεν παρέχεται σε τμήματα, αλλά εξατομικευμένα σε κάθε παιδί. Έτσι, αντιμετωπίζονται οι δυνατότητες ή οι αδυναμίες του κάθε παιδιού και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη ή για το ξεπέρασμά τους.

Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 45 λεπτά, ενώ το κόστος παρακολούθησης είναι εξαιρετικά προσιτό!

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή τυχόν απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.