Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (Δ.Ε.Π.)

Τι είναι η ΔΕΠ;

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής αποτελεί μία συστηματική συμπεριφορά του ατόμου που εμφανίζεται συχνά κατά την παιδική ηλικία. Εμφανίζεται νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και επηρεάζει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται σε αυτό που του ζητείται να κάνει. Δεν πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση ή δυσκολία αλλά αντανακλά έναν τρόπο λειτουργίας του ατόμου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠ;

Χαρακτηριστικά συμπτώματα του παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (διάσπαση προσοχής) μπορεί να είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

  • μετακινείται συνεχώς
  • αλλάζει εύκολα από μια δραστηριότητα σε άλλη
  • κάνει συνέχεια αταξίες
  • πιάνει συνέχεια αντικείμενα που δεν επιτρέπεται
  • αδιαφορεί για την επιβολή τιμωρίας
  • συγκρούεται με συνομηλίκους
  • είναι αδέξιο ή ασταθές
  • έχει πιθανόν δυσκολίες μάθησης

Το υπερκινητικό παιδί βρίσκεται σε διεγερτικότητα, μεταπηδώντας από μια δραστηριότητα σε άλλη, είναι απρόσεκτο στη συμπεριφορά του και δεν ολοκληρώνει οτιδήποτε αρχίζει. Στην απροσεξία έχουμε και υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Αυτός ο συνδυασμός «φτιάχνει» το σύνδρομο. Μπορεί οποιοδήποτε φυσιολογικό παιδί να είναι ζωηρό, αλλά αν δεν έχει διάσπαση προσοχής μπορεί να κοντρολάρει τον εαυτό του.

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή διάσπαση προσοχής είναι από τις πλέον μελετημένες διαταραχές της παιδικής ηλικίας, λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισής της, λόγω των συνεπειών στην καθημερινότητα του παιδιού και λόγω του ότι είναι μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Η αυξημένη κινητικότητα, η παρορμητικότητα και η έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής είναι τρία από τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Η νοημοσύνη των παιδιών με αυτή τη διαταραχή είναι συνήθως φυσιολογική.