Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)

Τι είναι η ΔΑΔ;

Η Δ.Α.Δ. αναφέρεται σε μία ομάδα πέντε διαταραχών, που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργιών, όπως είναι η κοινωνικοποίηση και η επικοινωνία. Οι γονείς μπορεί να παρατηρούν συμπτώματα από το νηπιακό στάδιο, συνήθως όμως η εμφάνιση αρχίζει πριν από την ηλικία των τριών ετών.

Τι περιλαμβάνει η ΔΑΔ;

Στην Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ανήκουν:

  • η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (ΔΑΔ-ΜΠΑ) (άτυπος αυτισμός)
  • ο αυτισμός
  • το Σύνδρομο Asperger
  • το Σύνδρομο Rett
  • η αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η δυσκολία στη χρήση και κατανόηση της γλώσσας, δυσχέρεια συσχέτισης με ανθρώπους, αντικείμενα και γεγονότα, όπως η έλλειψη βλεμματικής επαφής ή σκόπιμης συμπεριφοράς, η ασυνήθιστη ενασχόληση με παιχνίδια και άλλα αντικείμενα, δυσκολία με τις αλλαγές στη ρουτίνα ή στο γνώριμο περιβάλλον και οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις σώματος ή πρότυπα συμπεριφοράς, όπως είναι το φτερούγισμα των χεριών, το στριφογύρισμα των μαλλιών, το ρυθμικό χτύπημα των ποδιών, αλλά και ακόμη πιο σύνθετες κινήσεις.

Τα παιδιά με Δ.Α.Δ. διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε ικανότητες και συμπεριφορές. Ορισμένα παιδιά μπορεί να μη μιλούν, άλλα να εκφράζονται με λίγες φράσεις και αυτές στερεότυπες, άλλα έχουν περιορισμένες δεξιότητες και αντιδρούν ασυνήθιστα σε διάφορα ερεθίσματα.

Σε τι στοχεύουμε;

Στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, η κοινωνικοποίηση, το συμβολικό παιχνίδι, η σωστή κατανόηση και η έκφραση της γλώσσας, καθώς και λειτουργικές παρεμβάσεις σε προβλήματα συμπεριφοράς.