Ατομική ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική γονέων

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία;

Έως ότου τα παιδιά φτάσουν στην εφηβεία και μετέπειτα ενηλικιωθούν, βιώνουν πολλές καταστάσεις και διέρχονται από πολλά στάδια, ώσπου να διαμορφώσουν το μοναδικό χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους.

Πώς σχετίζονται οι γονείς;

Ατομική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική Γονέων

 

Στην πορεία αυτής της διαμόρφωσης μπορεί να προκύψουν προβληματικές συμπεριφορές, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους γονείς, να μην επιλύονται και να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Τέτοια προβλήματα μπορεί να εκδηλώνονται στην παιδική ηλικία με υπερβολική εξάρτηση, θυμό, προβλήματα στη σίτιση, ζήλια, φοβίες, ανησυχία στον ύπνο, αποκλειστικότητα προσοχής από τους γονείς, προβλήματα ομιλίας, κ.ά. Στην εφηβική ηλικία, αντίστοιχα, προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να εκδηλώνονται με απομόνωση, άρνηση υπευθυνότητας, καταθλιπτικές τάσεις, ανορεξία ή υπερφαγία και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις ακόμη και σε χρήση ουσιών.

Ακόμη, ο τρόπος ζωής μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον καθορίζεται, στις σημερινές συνθήκες, από πολλές ώρες απουσίας των γονέων (λόγω εργασίας), από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, από πολλαπλότητα ρόλων κάθε μέλους της οικογένειας, από έλλειψη χρόνου. Έτσι, η οικογενειακή ζωή μπορεί να μετατραπεί σε πηγή προβλημάτων ή εντάσεων, τέτοιων που να οδηγεί κάποιο μέλος της, να εκδηλώνει δύσκολους τρόπους συμπεριφοράς ή διάθεσης.

Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα οδηγούν τα παιδιά σε συναισθηματικές διαταραχές και τα καθιστούν ευάλωτα. Χρήζουν προσοχής, κατανόησης αυτού καθ’ εαυτού του προβλήματος από τους γονείς, συντονισμό των κινήσεών τους απέναντι στο παιδί, μεγάλη υπομονή και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής του.

Πότε πρέπει να αναφερθώ σε ψυχολόγο;

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη και επιτακτική η συμβολή του ψυχολόγου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο οικογενειακό και γονεϊκό περιβάλλον, να εντοπίσουν τις πραγματικές αιτίες, να κατανοήσουν το πρόβλημα, να αναζητήσουν εκείνες τις συμπεριφορές και τρόπους που θα τους βοηθήσουν στο ξεπέρασμα του προβλήματος, έτσι ώστε μέσα από τη συμμετοχή κάθε μέλους, να καταλήξουν σε μία βιώσιμη κατάσταση, που θα τείνει στην ομαλή λύση και στην ισορροπία όλης της οικογένειας.

Επειδή κάθε παιδί, όπως και κάθε οικογένεια έχουν δικούς τους ξεχωριστούς «κανόνες», όρια και τρόπους, αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή, μοναδική περίπτωση, και δεν εφαρμόζονται τυποποιημένες λύσεις ή προκαθορισμένα «κλειδιά».